Օտար լեզուներ

 

Անգլերենի անհատական և խմբային պարապմունքներ՝ դպրոցականների և անգլերեն լեզուն սովորել ցանկացողների համար:
Զարգացվում է գրավոր և բանավոր լեզուն: Դասընթացի ընթացքում կիրառվում է audio և video նյութեր: Ուսուցման որակը և մատչելիությունը երաշխավորվում է: Պարապմունքներն անցկացվում են շաբաթը 3 անգամ՝ 1.5 – 2 ժամ տևողությամբ:
Հեռ.՝ 098828834, 095828834
Ֆեյսբուք.՝ https://www.facebook.com/angelika.angel.1919

Գովազդի մշտական համագործակցություն